top of page

VÅRE PARTNERE

Vi er utrolig takknemlig for alle våre partnere som gjør arbeidet vårt mulig!
Ønsker du å bidra? Ta kontakt på partner@endominus.no!

Partnere: Meet the Team
mhu_logo.png

MENTAL HELSE UNGDOM

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. 
Deres mål er at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.

bottom of page